Nå har du rett til å få tilbake penger for el-produksjon.

Du kan få tilbake 35 % av utgiftene ved installering av fornybar el-produksjon, forutsatt at produksjonen dekker eget elektrisitetsbehov i bolig (Plusskunder).
Beløpet er begrenset til maksimalt 10.000 kr for et produksjonsanlegg
+ 1250 kr per kW installert effekt opp til 15 kW.

Mer om tilskudd for el-produksjon

Tilskudd gjelder kun Plusskunder og er fra ENOVA.