Gauldal Smart Energi AS er et 100 % eid datterselskap av Gauldal Energi AS. Selskapet selger løsninger innen ren fornybar energi, primært basert på sol- og vindenergi. Vi har Windforce AB i Sverige som vår hovedsamarbeidspartner innen spesielt hybridløsninger (småskala vind og solenergi). Gauldal Energi AS er for øvrig et energikonsern med 6 datterselskaper som også driver med strømnett, installasjon (elektriker), IKT, strømsalg, biovarme, vannkraftverk og eiendom. Vårt hovedkontor er lokalisert på Støren som ligger ca. 50 km sør for Trondheim.

Kontaktpersoner