Det er nå enklere for husholdninger som er tilkoblet strømnettet å produsere sin egen strøm og bli Plusskunde. Da kan du også få støtte fra Enova og rett til å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet.

Klikk her for å se våre strømpakker beregnet på bolig (Plusskunder)

Få 75 øre for overskuddsstrømmen